Нов наратив за Западен Балкан дефиниран во Улцињ

Денес, 9 април 2019 година, во организација на Министерството за наука на Црна Гора и Подгоричкиот Клуб се одржа Форум "Наука и иновации Визија 2030 за Западен Балкан".

Целта на форумот беше да се соберат клучните партнери и засегнати страни за да разменат мислења и да се отвори дискусија за визијата за зајакнување на истражувањата и иновациите во регионот на Западен Балкан.

Преминувањето кон општествата на знаење почнало да се одвива во регионот на Западен Балкан, а со цел подобро позиционирање, како да се искористи регионалната соработка и поддршката на ЕУ институциите, и како да се креира нов наратив за нашиот регион, беа темите на првиот форум “Подгорички Клуб“.

Конференцијата ја отвори г. Филип Вујановиќ, претседател на “Подгорички Клуб“, потсетувајќи дека "регионалната иницијатива на „Подгорички Клуб“ sui generis е посветена на просперитетот на Западен Балкан и неговата афирмација во меѓународната заедница. Иницијативата е sui generis, бидејќи неговите членови се поранешни претседатели на држави и влади кои со своето искуство и добра волја ќе ја остварат мисијата на Клубот. Во оваа мисија, членовите на Клубот од Хрватска и Словенија се поврзување и мост кон ЕУ".

Вујановиќ нагласи дека мисијата на “Подгорички Клуб“ е да промовира нови односи во Западен Балкан преку нов наратив кој се занимава со сегашноста и иднината. Новиот наратив го промовира дијалогот и договорот за подобра соработка и партнерства во Западен Балкан.

Министерката Сања Дамјановиќ се обрати пред присутните пред Министерството за наука на Црна Гора, потенцирајќи дека процесот на интеграции во Европскиот Истражувачки простор и Унијата на иновации му носи на регионот на Западен Балкан нови предизвици и можности кои можат најефикасно да се реализираат преку регионална и меѓународна соработка, особено нагласувајќи ја потребата на регионот за силна поддршка од страна на главните претставници од Европската Унија и други организации и институции.

"Клучот за успех лежи во наоѓањето на нашиот заеднички пат кон економија заснована врз знаење. Затоа, убедена сум дека можеме да постигнеме повеќе и подобро и на тој начин да станеме рамноправен партнер на нашите европски колеги ", заклучи Дамјановиќ.

За време на првата сесија, зборуваа главните говорници од Советот за регионална соработка, Европскиот институт за иновации и технологија, Европската комисија, Советот на Европа, Берлинскиот процес и ЦЕРН. Учесниците се согласија за важноста од мапирање на научноистражувачки инфраструктури на регионално ниво, со цел идните научници да бидат информирани за постоечката инфраструктура што можат да ја користат.

Свесни за заедничкото минато и за заедничката иднина на земјите од Западен Балкан, претставниците на Европскиот институт за иновации и технологија и Европската комисија укажаа на потребата да се стават во функција човечки ресурси со цел да се забрза развојот и иновациите во овие земји. Беше констатирано дека со иницирањето на процесот на соработка меѓу академската заедница и оние кои донесуваат политички одлуки, може да се спроведат системски реформи што би резултирале со намалување на одливот на таленти со цел да го интегрираат Западниот Балкан во Европската унија.

Во рамките на панелот на министри на кој претставниците на владите од регионот зборуваа за нивните напори за постигнување на економска конкурентност во нивните земји, беше заклучено дека регионот Западен Балкан ги дели истите предизвици и проблеми. Преку регионална соработка и размена на искуства, на најдобар начин може да се дефинираат исти предизвици и да се покрене развој заснован на истражувања и иновации, а на тој пат се очекува значителна поддршка од Европската Унија што подразбира одредени инструменти за финансирање на Западен Балкан.